Välkommen till Strand Kapitalförvaltning AB

Vi är en oberoende kapitalförvaltare som sätter kunden främst. Vi följer inte index, vi tänker själva.

Vår affärsidé är att bedriva en aktiv, oberoende och riskkontrollerad förmögenhetsförvaltning. Vi fokuserar på den svenska marknaden och erbjuder diskretionär kapitalförvaltning samt två egna fonder. Våra investeringsbeslut bygger på egen analys – vi följer inte index.