Välkommen till Strand Kapitalförvaltning AB

Vi följer inte index, vi tänker själva.

Vår affärsidé är att bedriva en aktiv och riskkontrollerad förmögenhetsförvaltning. Vi fokuserar på den svenska marknaden och erbjuder diskretionär kapitalförvaltning samt två egna fonder. Våra investeringsbeslut bygger på egen analys – vi följer inte index.

Berättelsen om Sten Westerbergs portfölj

En av Strand Kapitalförvaltnings mest kända symboler är en portfölj, patinerad, berest och fylld av erfarenhet. Få vet att den tillhör Strands ordförande sedan starten år 2004, Sten Westerberg. Sten har haft sin vackert slitna portfölj under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Idag symboliserar den ett långsiktigt sparande i kombination med Strands modellportföljer. Men hur kommer det sig att både den och Sten Westerberg hamnade på Strand? Hör Sten berätta om portföljens karriär och livsresa.Läs intervjun med Sten