Du kan handla våra fonder genom att välja någon av våra samarbetspartner eller direkt via Strand.

Vänligen notera att fonderna är månadshandlade och att Strand måste ha din teckningsanmälan senast kl 16 den bankdag som föregår den sista bankdagen i månaden. Olika samarbetspartners nedan kan ha avvikande stopptid.

Här kan du köpa och sälja Strands fonder via en samarbetspartner:


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.