Sten Westerberg

Sten Westerberg var under åren 1976-1982 statssekreterare i Budget- respektive Ekonomidepartementet. Från 1982 till 1992 var han verksam i SEB gruppen, bl. a. som chefsekonom och ordförande i Enskilda Fondkommission. Sten Westerberg var senior partner och ordförande i Maizels, Westerberg & Co, en oberoende investment bank, tills företaget såldes till Nordea år 1999. Han var även medgrundare till Nordanö (då Leimdörfer) och dess ordförande 1992 – 2018. Sten Westerberg har varit styrelseledamot i flertal företag bl a Bonnier AB och Magnora AB (moderbolag till Kreab, Kunskapsskolan och Silver Life). Han har varit ordförande i SNS, Nationalmusei Vänner och styrelseledamot i ett antal andra ideella organisationer.

Sten Westerberg är partner i Brunswick Real Estate och har varit Strands styrelseordförande sedan bolaget bildades 2004.

 

Sten Westerberg

Ordförande