Sten Westerberg

Sten Westerberg var under åren 1976-1982 statssekreterare i Budget- respektive Ekonomidepartementet. Från 1982 var han verksam i SEB-gruppen, bl. a. som chefsekonom och ordförande i Enskilda Fondkommission 1989 – 1992. Sten var medgrundare till investmentbanken Maizels, Westerberg & Co år 1992. Han var senior partner och ordförande tills företaget såldes till Nordea år 1999.

Sten Westerberg är ordförande och senior partner i Leimdörfer, som han också var med och grundade 1992.  Han är vice ordförande i De Svenska Historiedagarna och medlem av styrelsen i ett antal andra ideella organisationer. Sten är även styrelsemedlem i Magnora AB (moderbolag till KREAB, Kunskapsskolan och Silver Life) och hedersledamot i SNS.

Sten Westerberg har varit Strands ordförande sedan bolaget grundades 2004.

Sten Westerberg

Ordförande