Daniel Wiberg

Daniel är chefsekonom på Strand och arbetar med analys, med särskilt fokus på makro- och samhällsekonomiska frågor samt deltar i det löpande förvaltningsarbetet tillsammans med förvaltarteamet på Strand.

Daniel har en lång erfarenhet av att arbeta med företag och näringsliv och har tidigare bland annat varit chefsekonom på Drivkraft Sverige och näringslivsorganisationen Företagarna, med ansvar för bank- och finansmarknadsfrågor. Åren 2010–2015 arbetade Daniel i Regeringskansliet, i finansdepartementets budget- och finansmarknadsavdelningar. Under en period var Daniel dessutom samordningsansvarig för finansmarknadsavdelningens internationella och EU-relaterade arbete.

Daniel är doktor i nationalekonomi och disputerade 2008 med en avhandling som fokuserar på effekterna av privat och institutionellt ägande på kapitalmarknaden. Daniel började sin anställning på Strand i oktober 2022.

Daniel Wiberg

Chefsekonom, förvaltare, ekon dr

08-442 54 75
daniel@strandkapital.se