Johan Thorén

Johan är förvaltningschef och vice VD. Det innebär att han operativt ansvarar för Strands förvaltnings- och analysteam. I själva förvaltningsarbetet är Johan sedan många år specialiserad på att analysera mindre bolag varpå han också förvaltar Strand Småbolagsfond. Liksom de övriga förvaltarna på Strand är kontakt med de diskretionära kunderna en central del i det dagliga arbetet.

Johan är civilekonom och har arbetat på den svenska finansmarknaden sedan 1987. Han har erfarenhet av analys, förvaltning, mäkleri och var under den borgerliga regeringen 1994 politiskt sakkunnig på UD. 1998 till 2004 arbetade han som förvaltare på Catella Kapitalförvaltning.

Johan är en av grundarna till Strand som bildades 2004. Johan är licensierad av SwedSec.