Lena Lannebo

Lena arbetar med marknadsföring och försäljning. Inom denna funktion upprättas även samtliga diskretionära förvaltningsavtal.

Lena är också ansvarig för bolagets kontakter med GES (Global Engagement Services) och säkerställer därmed att kontinuerliga ”screeningar” utförs av de modellportföljer som analyseras av GES. Läs mer om detta under Ansvarsfulla investeringar.

Lena har arbetat inom finans sedan 1995, bland annat 5 år på Alfred Berg Asset Management AB. Närmast kommer Lena från Fyrspannet Kapitalförvaltning AB där hon ansvarade för administration, ekonomi och marknadsföring.

Lena har varit på Strand sedan starten 2004 och är licensierad av Swedsec.

 

Lena Lannebo

Marknadsföring och försäljning, Ansvarig kundavtal, Inköp, partner.

08-442 54 74
lena@strandkapital.se