Tina Korsvold

Tina arbetar som förvaltare inom diskretionär förvaltning där allokering av aktier, räntebärande värdepapper och fonder ingår. En stor del av det dagliga arbetet omfattar kontinuerlig kontakt med våra kunder.

För de kunder som är intresserade av en oberoende fondförvaltning ansvarar Tina för dessa placeringar och även utvärdering av de externa fonderna.

Tina har arbetat i finansbranschen sedan 1983, senast kommer hon från Carnegie Private Banking där hon arbetat som rådgivare. Dessförinnan arbetade hon på Alfred Berg Asset Management AB under åren 1995-2004. Tina har arbetat på Strand sedan 2007 och är licensierad av Swedsec.

 

Tina Korsvold

Förvaltare, partner.

08-442 54 85
tina@strandkapital.se