Veronika Lindberg

Veronika arbetar på Strands backoffice med administration av den diskretionära förvaltningen samt fondförvaltningen. Där ingår arbetsuppgifter som avstämning av värdepappersaffärer, settlements, beräkning av fondandelsvärde samt support till förvaltarna.

Veronika har arbetat i finansbranchen med fond och värdepappersadministration sedan 1984 och kommer senast från Alfred Berg där hon arbetat i 27 år, senast inom Investment Compliance.

Veronika har arbetat på Strand sedan februari 2017 och är licensierad av Swedsec.

 

Veronika Lindberg

Backoffice, partner.

08-442 54 82