Så blir du diskretionär kund

Finansiell rådgivning ingår som en del av den diskretionära förvaltningen. Strand erbjuder skräddarsydd kapitalförvaltning där utgångspunkten är kundens individuella behov och förutsättningar. Det personliga mötet och relationen till kunden är en av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet. Från det första mötet erbjuder vi en personlig rådgivare/förvaltare som lyssnar på individuella målsättningar och önskemål. För att kunna skräddarsy förvaltningen måste det finnas en förståelse och kunskap om respektive kund. I denna process ingår att diskutera avkastningsmål, upprätta placeringsreglemente samt att utvärdera existerande och framtida förvaltning.

1. Förstå

Vi skaffar oss kunskap om dig som kund och kartlägger de olika parametrar som påverkar hur din portfölj kommer att se ut,
genom att ta hänsyn till bland annat din investeringshoristont, riskbenägenhet och risktolerans.

2. Föreslå

Vi föreslår en förvaltning baserad på din riskprofil och placeringshorisont i kombination med dina önskemål.
Förvaltningen ska kännas trygg och i linje med vad som passar dig. Vi upprättar ett placeringsreglemente.

3. Genomföra

Vi förvaltar dina tillgångar i enlighet med ditt placeringsreglemente.

4. Utvärdera

Vi utvärderar kontinuerligt din förvaltning mot uppsatta mål där vi tydligt redovisar våra resultat.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.