Strands fonder

 

Strand förvaltar tre fonder – Strand Småbolagsfond, Strand Förmögenhetsfond och Strand Företagsobligationsfond. Aktiefonderna har fokus på den svenska marknaden, den ena med inriktning mot små och medelstora bolag (Småbolagsfonden) och den andra mot större bolag med en lägre aktievikt, en så kallad blandfond (Förmögenhetsfonden). Företagsobligationsfonden investerar i räntebärande instrument på den Nordiska marknaden.

Investeringsfilosofin bygger, liksom i vår diskretionära förvaltning, på fundamental analys och vi investerar i aktier som vi bedömer har en god kurspotential till en rimlig risk. Fondernas risk ska normalt vara lägre än aktiemarknadens generella risk över tiden.

Fonderna är aktivt förvaltade specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

För en mer utförlig beskrivning av fonderna och historisk avkastning klicka på respektive länk.

 

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Strand Småbolagsfond

Strand Småbolagsfond investerar i svenska små och medelstora noterade bolag. Vi värdesätter starka balansräkningar med stabila utdelningsnivåer. Huvudsakligen sker investeringarna i mogna bolag och vi letar efter bolag med stark ledning och med ett par miljarder i börsvärde. Vår övre gräns går vid ca 10 miljarder i börsvärde. Strand Småbolagsfond investerar i aktier och räntebärande värdepapper och aktievikten varierar normalt mellan 70 % och 90 %.

Strand Förmögenhetsfond

Strand Förmögenhetsfond passar den kund som vill ha en aktivt förvaltad blandfond där målsättningen är att uppnå god avkastning till låg risk. Fonden har fokus på den svenska marknaden. Förmögenhetsfonden investerar i aktier, räntebärande värdepapper samt en liten del externa fonder. I normalfallet ligger fördelningen omkring 50% aktier och 50% räntebärande värdepapper men kan över tid variera.

Strand Företagsobligationsfond

Strand Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond. Fondens målsättning är att genom god riskspridning skapa en stabil avkastning på den nordiska företagsobligationsmarknaden. Investeringsprocessen involverar även en ESG-aspekt som genomsyrar fondens placeringar.

Bli fondkund hos Strand

logo2

Vi har tillstånd hos Finansinspektionen för fondverksamhet enligt Lag om alternativa investeringsfonder (LAIF).

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.