Strands förvaltning

babyDen diskretionära förvaltningen omfattar aktier, obligationer, externa och egna fonder.

Vår målsättning är att uppnå en god avkastning på ett riskkontrollerat och transparent sätt där vi lägger lika stor vikt vid att vara värdeskapande i uppgång som att vara kapitalbevarande i nedgång.

Vi följer inte index utan istället genomför vi egna analyser som ligger till grund för våra investeringsbeslut och vi lägger stor vikt vid att försöka hitta rätt tillfälle för investeringarna.

Den fundamentala analysen är grunden i urvalsprocessen och vi fokuserar på att nå uppsatta avkastningsmål. Främst investerar vi i såväl större som mindre kvalitetsbolag på den svenska marknaden, men kan från tid till annan även investera i andra länder, främst inom Norden.

Tillsammans med kunden upprättar vi ett individuellt placeringsreglemente. Utifrån detta skräddarsys sedan förmögenhetsförvaltningen efter varje enskild kunds behov och önskemål. Detta gör att varje kunds portfölj är
individuell med olika fördelning mellan Strands modellportföljer.

Våra modellportföljer

Strands olika modellportföljer kan ingå helt eller delvis i våra kunders portföljer. Nedan följer en mer utförlig
beskrivning samt historisk avkastning för varje portfölj.

Breda portföljen

En koncentrerad portfölj bestående av ett 20-tal, i huvudsak svenska storbolag samt räntebärande värdepapper.

Småbolagsportföljen

Portföljen består av det vi kallar riktiga småbolag; med max 10-15 miljarder i börsvärde.

Stiftelseportföljen

För dig som söker en portfölj vars innehav ger en hög direktavkastning.

Ränteportföljen

För dig som söker en försiktigare förvaltning i räntebärande värdepapper.

Investering i externa fonder

Som ett komplement till investeringar i aktier och räntebärande värdepapper kan förvaltningen även innehålla lämpliga externa fonder. Det är inte bara aktier vi analyserar, utan lika viktig är analysen av respektive fond och dess förvaltare.

Så blir du diskretionär kund

Vi arbetar med en kontinuerlig process, baserat på stegen “Förstå, Föreslå, Genomföra och Utvärdera”. Vi ser till att ha en kontinuerlig kontakt med våra kunder, därigenom känner vi dem väl och kan tillgodose deras behov. Läs mer om hur kundprocessen inom diskretionär förvaltning ser ut och fungerar här.

logo2

Vi har tillstånd hos Finansinspektionen för Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.