Helene Larsson

Helene arbetar som förvaltare på Strand där allokering av aktier, räntebärande papper och externa fonder ingår.

En stor del av det dagliga arbetet omfattar kontinuerlig kontakt med våra kunder. Tillsammans med Tina arbetar Helene även med bevakning och uppföljning av externa fonder.

Helene har arbetat inom bank och finans sedan 1985 och med kapitalförvaltning sedan 1994, bland annat hos SEB och senast hos Danske Bank från år 2000-2014. Helene har arbetat på Strand sedan 2014 och är licensierad av Swedsec.

 

Helene Larsson

Förvaltare, partner.

08-442 54 86
helene@strandkapital.se