Mari Fors Rhenman

Mari arbetar som förvaltare på Strand med fokus på räntebärande värdepapper. Mari förvaltar sedan 24 november 2020 Strand Företagsobligationsfond tillsammans med Carl Johan Lagercrantz.

Liksom de övriga förvaltarna på Strand är kontakt med de diskretionära kunderna en central del i det dagliga arbetet. Mari har tidigare arbetat med syndikerade lån och förvärvsfinansiering mot publika företag liksom obligationsfinansiering inom det högavkastande segmentet på SEB (2011-2014) respektive Nordea (2014-2017). Mari har även erfarenhet från den norska obligationsmarknaden från sin tid på SEB.

Mari har en civilekonom och en jur.kand. examen från Uppsala Universitet och har arbetat i finansbranschen sedan 2011. Mari är licensierad av Swedsec och har arbetat på Strand sedan januari 2017.

 

 

Mari Fors Rhenman

Förvaltare, partner.

08-442 54 71
mari.rhenman@strandkapital.se