Mari Rhenman

Mari arbetar som förvaltare på Strand med fokus på räntebärande värdepapper. Liksom de övriga förvaltarna på Strand är kontakt med de diskretionära kunderna en central del i det dagliga arbetet. Mari har tidigare arbetat med syndikerade lån och förvärvsfinansiering mot publika företag liksom obligationsfinansiering inom det högavkastande segmentet på SEB (2011-2014) respektive Nordea (2014-2017). Mari har även erfarenhet från den norska obligationsmarknaden från sin tid på SEB.

Mari har en civilekonom och en jur.kand. examen från Uppsala Universitet och har arbetat i finansbranschen sedan 2011. Mari är licensierad rådgivare av Swedsec och har arbetat på Strand sedan januari 2017.

 

Kontaktuppgifter till Mari hittar du till höger.

Du kan även fylla i ett formulär så kontaktar Mari dig.

Mari Rhenman

Förvaltare, partner. Föräldraledig.

08-442 54 71
mari.rhenman@strandkapital.se