Du kan handla Strand Småbolagsfond och Strand Förmögenhetsfond genom att välja någon av våra samarbetspartner nedan, eller direkt via Strand Kapitalförvaltning AB.

Strand Företagsobligationsfond går att handla via våra samarbetspartner Nordnet och Avanza. För institutionella investerare erbjuds även fonden hos ISEC. För frågor vänligen kontakta oss på Strand Kapitalförvaltning.

Vänligen notera att Strand Småbolagsfond och Strand Förmögenhetsfond är månadshandlade och att Strand måste ha din teckningsanmälan senast kl 16 den bankdag som föregår den sista bankdagen i månaden. Olika samarbetspartners nedan kan ha avvikande stopptid.

Då samarbetspartners även används inom Strands diskretionära förvaltning förekommer avvikande stopptider även här. Kontakta Er förvaltare för närmare information.

Strand Företagsobligationsfond är dagligt handlad och stopptiden hos Nordnet och Avanza är kl 13.

Fondbolagens förenings standardiserade informationsblad för Hållbarhet finns upprättade för Strands fonder och finns att tillgå nedan:

Strand Småbolagsfond: Hållbarhetsinformation Strand Småbolagsfond

Strand Förmögenhetsfond: Hållbarhetsinformation Strand Förmögenhetsfond

Strand Företagsobligationsfond: Hållbarhetsinformation Strand Företagsobligationsfond 

Mer utförligt om Strands fonder finns att läsa i informationsbroschyrerna nedan – där redovisas bland annat aktiviteten i fonderna i förhållande till jämförelseindex som även går att ta del av här: Sammanställning av aktivitetsgrad i Strand Småbolagsfond och Strand Förmögenhetsfond.

Här kan du köpa och sälja Strands fonder via en samarbetspartner:


Här kan du köpa Strand Företagsobligationsfond:

Strand Företagsobligationsfond

Strand Företagsobligationsfond handlas hos Nordnet, Avanza och ISEC.

Köp via Nordnet
Köp via Avanza
Faktablad andelsklass A
Faktablad andelsklass B
Faktablad andelsklass C
Fondbestämmelser
Strand Företagsobligationsfond Informationsbroschyr

Årsberättelse 2023

Halvårsberättelse 2023

Köp via ISEC.


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.