Om oss

Strand Kapitalförvaltning AB (Strand) startades 2004 och erbjuder både diskretionär kapitalförvaltning samt tre egna fonder. Vi fokuserar på den svenska marknaden men kan från tid till annan även investera i andra länder, främst Norden.

Vår affärsidé är att bedriva en aktiv och riskkontrollerad förmögenhetsförvaltning och våra investeringsbeslut bygger på egen analys –
vi följer inte index.

Våra kunder är privatpersoner, företagare, stiftelser och institutioner.

Vår affärsmodell bygger på att förvaltaren och kunden har gemensamma intressen och målsättningar i förvaltningen.

Unikt för Strand är även att samtliga analyskostnader för både diskretionär- och fondförvaltning betalas av bolaget. Analyskostnaden belastar således inte andelsägare i fonderna – eller diskretionära kunder på kapitalförvaltningen.

Personlig service utöver det vanliga

Vi är en organisation med stor drivkraft, gemensamt engagemang och med en förmåga att se våra kunder och deras behov. Vårt team om 13 personer har 10-40 års erfarenhet från finansmarknaden. Vi känner våra kunder väl och ser till att ha en kontinuerlig kontakt för löpande avstämning och uppföljning. För oss är det viktigt att ge våra kunder snabb och personlig service. Vår backofficefunktion, våra effektiva administrativa system och rutiner säkerställer att vi kan förse våra kunder med det som efterfrågas.

Våra medarbetare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.