Strands milstolpar

2004

Vi startar Strand Kapitalförvaltning AB. Vårt första år arbetar vi enbart med diskretionär förvaltning.
Läs artikel i Di 2004-11-08


2005

Vår första fond lanseras – Strand Förmögenhetsfond.

Vi startar vår Stiftelseförvaltning med direktavkastande bolag som lämpar sig för utdelning.


2006

Vi passerar vår första miljard under förvaltning.

Vi startar vår ränteförvaltning.


2007

Vår andra fond lanseras – Strand Småbolagsfond.

Vi växer ur våra lokaler på Strandvägen och flyttar till Artillerigatan 6.


2012

Vår småbolagsfond toppar avkastningen av 150 fonder baserat på 5 års historik och är en av 5 som slår indexfonden Avanza Zero. Läs artikeln.


2013

Vi erhåller utmärkelsen ”Bästa Sverigefond” från Fondmarknaden.se.


2014

Vi certifierar delar av förvaltningen med GES (Global Engagement Services) som säkerställer att vi följer internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UNPRI och UN Global compact m.fl.


2015

Vi förhandlar oss till ännu lägre courtage genom att Strand bekostar samtliga analyskostnader. Dessa belastar således inte andelsägare i fonderna – eller diskretionära kunder på kapitalförvaltningen.


2017

Vår ränteförvaltning växer och vi utökar räntesidan med en medarbetare.


2018

Strand förstärker sin analys och förvaltning med ytterligare en medarbetare.


2019

Vi förstärker ytterligare vår organisation med en ränteförvaltare.


2020

Vår tredje fond lanseras – Strand Företagsobligationsfond.


2021

Strand Företagsobligationsfond firar 1 år med att ligga i topp i Morningstars kategori ”Ränte- SEK obligationer, företag”. Strand förstärker organisationen med en operativ chef. (COO)


2022

Strand förstärker teamet med en chefsekonom.


2023

Strand inleder ett nära samarbete med Sharpfin och utvecklar sin digitaliseringsresa med ett nytt portföljsystem.

Strand-Sharpfin 2023