Annica Möller Monthan

Annica Möller, som har konstnärlig bakgrund, har tidigare varit styrelseledamot i det börsnoterade bolaget Mekonomen.

Annica Möller Monthan

Ledamot