Annika Möller Monthan

Annika Möller Monthan, som har konstnärlig bakgrund, har tidigare varit styrelseledamot i det börsnoterade bolaget Mekonomen.

Annika Möller Monthan

Ledamot