Staffan Salén

Staffan Salén är styrelseledamot och VD för Salenia AB.

Staffan Salén var tidigare vice VD och Informationsdirektör i Föreningssparbanken och före det redaktionschef
för Finanstidningen.

Staffan Salén är styrelsemedlem i bland annat Amapola Flyg AB (Ordf.), Salénia AB (VD), Westindia (Ordf.) , eWork Scandinavia (Ordf.), Sagax, Landauer Ltd, Investment AB Jamaica (Ordf.), Green Landscaping och Sagax (Ordf.).

Staffan Salén

Ordförande