Staffan Salén

Staffan Salén var tidigare vice VD och Informationsdirektör i Föreningssparbanken och före det redaktionschef
för Finanstidningen.

Staffan Salén är styrelsemedlem i bland annat Amapola Flyg AB (Ordf.), Salénia AB (VD), Westindia, eWork Scandinavia (Ordf.), Sagax, Landauer Ltd, Investment AB Jamaica (Ordf.), KSSS (Kungliga Svenska Segel Sällskapet, Ordf.) och vice ordförande i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälles Serviceaktiebolag).

Staffan Salén

Ledamot