David Lindström

David arbetar som analytiker och riskansvarig. Arbetet som analytiker innefattar bolags- och aktieanalys. Analyserna används som beslutsunderlag i förvaltarnas arbete. Arbetet som riskansvarig innebär kontroll av förvaltningen i relation till angivna risklimiter. David arbetar också med modeller för att i förväg utvärdera hur risknivån påverkas av planerade affärer.

Arbetet innebär att en stor del av arbetstiden läggs på beräkningar och statistiska modeller, men bolagsanalysen omfattar också möten med bolag och andra analytiker för att bland annat ta del av, och göra egna marknads- och makroanalyser.

David är civilekonom från Stockholms universitet och har arbetat professionellt med bolags- och aktieanalys sedan 1991. Tidigare har han arbetat med kredithantering och redovisning på Dun & Bradstreet Soliditet och med aktieanalys på tidningen BörsInsikt där han även var analyschef.

David har arbetat på Strand sedan 2005 och är licensierad av Swedsec.

 

David Lindström

Analytiker, Ansvarig Riskkontroll, partner.

08-442 54 76
david@strandkapital.se