Carl Johan Lagercrantz

Carl Johan arbetar som ränteförvaltare på Strand där han tillsammans med Mari Rhenman och Frans Wehtje ansvarar för ränteplaceringarna. Carl Johan förvaltar sedan 24 november 2020 Strand Företagsobligationsfond tillsammans med Mari Fors Rhenman.

Carl Johan kommer närmast från Cicero Fonder där han förvaltade företagsobligationsfonden Cicero Nordic Corporate Bond samt var delansvarig för Cicero Avkastningsfond och ränteallokering i blandfonderna. Dessförinnan arbetade Carl Johan på Swedbank Debt. Capital Markets med nyemissioner och mäkleri av företagsobligationer på den nordiska high yield marknaden. Carl Johan började sin karriär på Öhman Fonder där han jobbade med ränte- och kreditanalys.

Carl Johan har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och har arbetat i finansbranschen sedan 2007. Carl Johan är licensierad av Swedsec och har arbetat på Strand sedan augusti 2019.

Carl Johan Lagercrantz

Förvaltare. partner

08-442 54 81
carljohan@strandkapital.se