Våra medarbetare

Swedsec
Vi som arbetar på Strand Kapitalförvaltning AB har alla en gedigen kunskapsbas med vardera minst 15 års erfarenhet från finansområdet. Ett krav vi ställer är att samtliga medarbetare skall inneha Swedsec-licens. Denna licens är att jämföra med ett finansiellt körkort som borgar för höga kunskaper och bidrar till regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden

För att läsa mer om respektive medarbetare, klicka på bilden eller texten.