Frans Wehtje

Frans arbetar inom Strand med förvaltning och är ansvarig förvaltare av Strand Förmögenhetsfond. Frans har en bakgrund inom finansiering och på Strand ansvarar Frans även för förvaltningen av räntebärande värdepapper samt blandportföljer med krav på hög direktavkastning. Liksom de övriga förvaltarna på Strand är kontakt med de diskretionära kunderna en central del i det dagliga arbetet. Därutöver är Frans intresserad av healthcare-bolag och deltar i analysen av bolag inom den sektorn.

Frans är civilekonom, har driftledareutbildning inom jordbruk, samt en kortare kurs inom medicin för finansanalytiker. Frans har arbetat på den svenska finansmarknaden sedan 1982 efter en kortare utflykt till jordbruk och livsmedelstillverkning. Frans var finanschef på Finans Scandic, ett bolag inom SEB mellan 1983-86. Därefter var Frans med och startade nuvarande Catella AB 1992 och lämnade det för att starta Strand 2004 tillsammans med bl.a. Johan Thorén.

Frans är en av grundarna till Strand som bildades 2004. Frans är licensierad av Swedsec.

 

Frans Wehtje

Ansvarig Ränteallokering, partner.

08-442 54 72
frans@strandkapital.se